AIRPORT MEDIA

Trolleys

Trolleys

แสดงออกถึงตัวตน ส่งเสริมภาพลักษณ์ พร้อมดึงดูดความสนใจ ด้วยป้ายโฆษณาบนรถเข็นสัมภาระภายในท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ที่การดีไซน์ตำแหน่งและรูปแบบในการจัดวางให้มีความโดดเด่นดึงดูดสายตาของผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดี