ติดต่อเรา

บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (TSF)

สำนักงานใหญ่ (TSF, TSFE)

349 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-017-4280-9
โทรสาร 02-040-1290-91

Website : www.tsf.co.th

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร 02-017-4280 ต่อ 100-102
E-mail : HR@tsf.co.th
ฝ่ายขาย
โทร 02-017-4280 ต่อ 402 , 445
E-mail : sales@tsf.co.th
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทร 02-017-4280 ต่อ 201
E-mail : Prattana.T@tsf.co.th
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
โทร 02-017-4280 ต่อ 103
E-mail : Business.D@tsf.co.th
ฝ่ายบัญชี
โทร 02-017-4280 ต่อ 303
E-mail : Account@tsf.co.th

บริษัท ทีเอสเอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด (TSFM)

สำนักงานย่อย (Branch Office, TSFM)
เลขที่ 1555 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-957-5532-3 ต่อ 101
โทรสาร 02-957-5543

TSFE

สำนักงานใหญ่

349 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-017-4280-9
โทรสาร 02-0401290-91