สินค้า

Digital Billboard BKK & UPC

สื่อโฆษณาในสถานีน้ำมัน ปตท.

สื่อโฆษณา ณ จุดขาย ด้วยตำแหน่งติดตั้งป้ายโฆษณาที่อยู่ใรพื้นที่บริเวณหน้าร้าน 7-ELEVEN ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ สามารถเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการ พร้อมช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้า ณ จุดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีอัตราในการพบเห็นที่สูง
- ช่วยส่งเสริมยอดการขาให้มีอัตราที่สูงขึ้น
- เสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
- 7-Eleven เปิดตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกที่และทุกเวลา

TSF พร้อมด้วยสินค้าสื้อโฆษณากลางแจ้งที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมพื้นที่จุดยุทธศาสตร์ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดในหัวเมืองใหญ๋ของประเทศ เพื่อจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่แบรนด์สินค้าของคุณได้เป็นอย่างดี

สร้างความรู้กจัด เพิ่มความน่าสนใจ ตั้งแต่ย่างก้าวแรกด้วยสินค้าสื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยานของ TSF ที่มีความหลากหลาย และได้รับการบริหารจัดการพร้อมการวิเคราะห์และวิจัยมาอย่างดีแล้วว่าจะสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่แบรนด์ของท่านได้เป็นอย่างดี