DTC SMART

DTC SMART

สื่อโฆษณา ณ จุดขาย ด้วยตำแหน่งติดตั้งป้ายโฆษณาที่อยู่ใรพื้นที่บริเวณหน้าร้าน 7-ELEVEN ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ สามารถเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการ พร้อมช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้า ณ จุดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        - มีอัตราในการพบเห็นที่สูง
        - ช่วยส่งเสริมยอดการขาให้มีอัตราที่สูงขึ้น
        - เสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
        - 7-Eleven เปิดตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกที่และทุกเวลา