TSF ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนขายป้ายโฆษณาภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.

24.04.18
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด(มหาชน) นำโดย นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ บริษัท เอสโอโอ มีเดีย จำกัด นำโดย นายสุรชัย ตั้งใจตรง ตำแหน่งประธาณกรรมการบริหาร ได้ร่วมลงนามทำสัญญา มอบสิทธิ์ตัวแทนขายโฆษณาภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จำนวนทั้งหมด 300 สถานีบริการ ทั่วประเทศ ให้แก่เจ้าของสินค้า หรือบริการทั่วไปที่ต้องการลงโฆษณาที่มีป้ายครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย